Para Nakil Güvenliği

Firmamız HÜNKÂR GÜVENLİK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ para ve değerli eşya nakli konusunda aşağıda belirtilmiş bulunan kurallar çerçevesinde çalışmaktadır;

1-Para ve değerli eşya naklinde kullanılacak silahlarla ilgili olarak, 5188 sayılı Kanunun sekizinci maddesi “Koruma ve güvenlik hizmetinde kullanılacak silah ve teçhizat, ilgili kişi veya kuruluş tarafından temin edilir. …özel güvenlik şirketlerine, para ve değerli eşya nakli, geçici süreli koruma ve güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere, özel güvenlik eğitimi veren kurumlara, silah eğitiminde kullanılmak üzere, komisyonun kararı ve valinin onayı ile silah alma, kullanma ve taşıma izni verilebilir.” hükmü ve Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 27’nci maddesi “Bulundurulmasına ve taşınmasına izin verilen her türlü ateşli silah, komisyonca bir örneği Ek-6 da bulunan “Silah Bulundurma Kayıt Defteri”ne işlenir.

2-Para ve değerli eşya naklinin kurum/kuruluşlarca özel güvenlik şirketlerine gördürülebildiği de göz önünde bulundurulduğunda, ilgili kurum/kuruluş ya da özel güvenlik şirketinin adına kayıtlı ve ruhsatlandırılmış en az bir zırhlı aracın bulunması yeterli kabul edilecektir. Aynı doğrultuda kurum/kuruluş ya da şirket uhdesine 5188 sayılı Kanunun sekizinci maddesi gereğince silah kadrosu da verilebilecektir.

3-Nakillerde kullanılan zırhlı araçların, nakli yapılan kıymetin (altın, pırlanta, elmas gibi mücevherler, para ve döviz, hazine bonoları, kıymetli evrak olarak tanımlanan çek, senet gibi) teslim edileceği/teslim alınacağı ilgili yerin önünde trafik akışını zafiyete uğratmayacak şekilde makul bir süre (5-10 dakika) bekleme yapmasına müsaade edilecektir.

Para Nakil Güvenliği