İnşaat Güvenliği

Ülkemizde İnşaat sektörü; konut, yol, baraj, liman ve köprü gibi tesisler üreten kuruluşlar ile bu yapılara doğrudan veya dolaylı olarak girdi üreten tüm sanayi kuruluşlarını kapsayan çok geniş bir sektördür.

Yapının bir fikir halinde ortaya çıkışı etüt ve proje safhasından sonra sahaya inilmesine müteakip HÜNKÂR ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ GÜVENLİK projelerini bir bütün olarak analiz etmekte ve güvenlik stratejilerini oluşturmaktadır.

İnşaat sektörü hem kamu sektörü inşaatlarını hem de özel sektör inşaatlarını kapsamaktadır.

Özel sektör inşaatı, gerçek ve tüzel kişilerin yaptıkları veya yaptırdıkları bina ve tesislerdir.

Kamu sektörü inşaatı ise, kamu kuruluşları için ülke yararına yapılan sabit nitelikteki yapılar anlamını taşımaktadır.

Bu sektörde kazı çalışmasına başlamasından toplum yaşam alanları haline ve yerleşimine gelene kadar inşaat alanlarında her türlü güvenlik önlemlerini almakla birlikte yerleşim sonrası da bu güvenlik hizmetini sunmaktayız

İnşaat Güvenliği