Fiziksel Güvenlik

Fiziksel ve çevresel güvenlik her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Kurumların kullandığı fiziksel güvenlik sistemleri birbirleri ile entegre olmadığı zaman merkezi ve proaktif güvenlik süreçlerini yürütmek oldukça güçtür, bu da güvenlik açıkları oluşturmaktadır.

Tehdit seviyelerinin ve güvenlik zorluklarının her ortamda artmaya devam etmesine paralel olarak, organizasyonlar daha fazla güvenlik bilgisi toplayıp, bu bilgileri değerlendirerek, en hızlı şekilde olaylara müdahale etmeye çalışmaktadır.

Güvenlik personeli çok fazla bilgi yükü ile karşı karşıya kalmakta ve önemli olayları yakalayamamaktadır.

Fiziksel Güvenlik